Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania64/MS/2018
Nazwa

Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia dla zadania pn.: Modernizacja Oddziału Pediatrii

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2018-10-01 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o wynikach postępowania z dnia 22-10-2018 RZP-64.pdf    
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 01-10-2018r. - RZP-64.pdf    
Modyfikajca SIWZ - zmiana terminu składania ofert RZP-64.pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500257617-N-2018 z dnia 26-10-2018 r. RZP-64.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 615284-N-2018 z dnia 2018-09-12 r. RZP-64.pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500229287-N-2018 z dnia 24-09-2018 r. RZP-64.pdf    
Ogłoszenie o zmianie umowy 500257617-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.pdf    
SIWZ -RZP-64 modyfikacja z dnia 25-09-2018.pdf    
SIWZ -RZP-64.pdf    
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25-09-2018 RZP-64.pdf    
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.doc    
Załącznik Nr 10- Oświadczenie wykonawcy.doc    
Załącznik Nr 11- Oświadczenie wykonawcy.doc    
Załącznik nr 12 - 1, Proj_0p_Architektura.zip    
Załącznik nr 12 - 10, Przedmiary.zip    
Załącznik nr 12 - 2, Proj_0p_Elektryka.zip    
Załącznik nr 12 - 3, Proj_1p_Architektura.zip    
Załącznik nr 12 - 4, Proj_1p_Elektryka.zip    
Załącznik nr 12 - 5, Proj_Gazy_Med.zip    
Załącznik nr 12 - 6, Proj_Klim-went.zip    
Załącznik nr 12 - 7, Proj_Konstrukcja.zip    
Załącznik nr 12 - 8, Proj_Technologia.zip    
Załącznik nr 12 - 9, Proj_Wod-kan-co.zip    
Załącznik nr 2-Formularz asortymentowo-cenowy-RZP-64.docx    
Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.doc    
Załącznik Nr 3 do Umowy- Protokół dostawy,montażu, uruchomienia RZP-64.pdf    
Załącznik Nr 4 - do Umowy - Protokół odbioru robót.pdf    
Załącznik Nr 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu.doc    
Załącznik Nr 5 - do Umowy - Protokół odbioru końcowego.pdf    
Załącznik Nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc    
Załącznik Nr 6 do SIWZ RZP wzór umowy -64 modyfikacja z dnia 25-09-2018.pdf    
Załącznik Nr 6 do SIWZ RZP wzór umowy -64.pdf    
Załącznik Nr 7- Wykaz wyk.robót budowlanych.doc    
Załącznik Nr 8 - do Umowy Wykaz osób stanowiska kierownicze.doc    
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób stanowiska kierownicze.doc    
Załącznik Nr 9 - do Umowy Wykaz osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane.doc    
Załącznik Nr 9- Oświadczenie wykonawcy.doc    
  Powrót do listy przetargów