Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania01/MS/2019
Nazwa

Świadczenie usług przygotowywania posiłków wraz z dostawą do oddziałów szpitalnych.

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Usługa

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-01-14 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 14-01-2019 RZP-1.pdf    
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14-01-2019 RZP-1.pdf    
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 510008284-N-2019 z dnia 14-01-2019 r. RZP-1.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 499452-N-2019 z dnia 2019-01-04 r. RZP-1.pdf    
SIWZ RZP-1.pdf    
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10-01-2019r. RZP-1.pdf    
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy RZP-1.doc    
Załącznik nr 10 - Szacunkowa m-czna ilość żywionych dzieci na oddziałach.pdf    
Załącznik nr 11 - Przykładowy dzienny rozdzielnik posiłków wg podziału diet.pdf    
Załącznik nr 12 - Wykaz i charakterystyka diet.pdf    
Załącznik nr 13 - Wykaz łóżek i oddziałów.pdf    
Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniem dietetykiem.doc    
Załącznik nr 15 - Wzór proponowanego jadłospisu tygodniowych obiadów dla pracowników i opiekunów.docx    
Załącznik nr 16 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.doc    
Załącznik nr 17 - Wykaz osób, które będa brały udział w realizacji zamówienia.doc    
Załącznik nr 18 - Oświadczenie Wykonawcy zatrudnieniu osoby bezrobotnej.doc    
Załącznik nr 19 - Wzór protokołu wadliwej usługi w tym dostaw posiłków.pdf    
Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia RZP-1.doc.pdf    
Załącznik nr 20 - Wzór Kontroli przyjmowania posiłków.pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia RZP-1.doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu RZP-1.doc    
Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa RZP-1.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy RZP-1.pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług.doc    
Załącznik nr 9 - Szacunkowe zestawienie miesięczne posiłków płatnych.pdf    
  Powrót do listy przetargów