Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania02/IM/2019
Nazwa

Dostawa implantów do kręgosłupa z podziałem na pakiety w ramach umowy komisowej.

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-01-18 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o wynikach postępowania w zakresie pakietu nr 1.pdf    
Informacja o wynikach postępowania w zakresie Pakietu nr 2.pdf    
Informacja z otwarcia ofert RZP-2.pdf    
Modyfikacja i wyjaśnienie treści SIWZ RZP-2 z dnia 14.01.2019.pdf    
Modyfikacja SIWZ przesunięcie terminu z dn. 14.01.2019 RZP-2.doc    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510028386-N-2019 z dnia 13.02.2019 r.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 499786-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. RZP-2.pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540007799-N-2019 z dnia 14.01.2019-przedłużenie terminu składania ofert.pdf    
SIWZ RZP - 2.pdf    
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy RZP-2.doc    
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy.xls    
Załącznik nr 3 do oferty oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.doc    
Załącznik nr 3 do umowy-Protokół odbioru użyczonego instrumentarium.pdf    
Załącznik nr 4 do oferty oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu.doc    
Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy — zmodyfikowana dnia 14.01.2019.pdf    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.pdf    
Załącznik nr 7 oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
  Powrót do listy przetargów