Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania03/MS/2019
Nazwa

Świadczenie usług przygotowywania posiłków wraz z dostawą do oddziałów szpitalnych.

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Usługa

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-01-22 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 01-02-2019 RZP-3.pdf    
Informacja z otwarcia ofert z dnia 22-01-2019 RZP-3.pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510027563-N-2019 z dnia 12-02-2019 r. RZP-3.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 503293-N-2019 z dnia 2019-01-14 r. RZP-3.pdf    
SIWZ RZP-3.pdf    
Wyjaśnienia treści oraz modyfikacja SIWZ z dnia 18-01-2019 RZP-3.pdf    
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy RZP-3.doc    
Załącznik nr 10 - Szacunkowa m-czna ilość żywionych dzieci na oddziałach.pdf    
Załącznik nr 11 - Przykładowy dzienny rozdzielnik posiłków wg podziału diet.pdf    
Załącznik nr 12 - Wykaz i charakterystyka diet.pdf    
Załącznik nr 13 - Wykaz łóżek i oddziałów.pdf    
Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniem dietetykiem.doc    
Załącznik nr 15 - Wzór proponowanego jadłospisu tygodniowych obiadów dla pracowników i opiekunów.docx    
Załącznik nr 16 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.doc    
Załącznik nr 17 - Wykaz osób, które będa brały udział w realizacji zamówienia.doc    
Załącznik nr 18 - Oświadczenie Wykonawcy zatrudnieniu osoby bezrobotnej.doc    
Załącznik nr 19 - Wzór protokołu wadliwej usługi w tym dostaw posiłków.pdf    
Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia RZP-3.pdf    
Załącznik nr 20 - Wzór Kontroli przyjmowania posiłków.pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia RZP-3.doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu RZP-3.doc    
Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa RZP-3.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy RZP-3 MODYFIKACJA Z DNIA 18-01-2019.pdf    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy RZP-3.pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług.doc    
Załącznik nr 9 - Szacunkowe zestawienie miesięczne posiłków płatnych.pdf    
  Powrót do listy przetargów