Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania04/KS/2019
Nazwa

Dostawy obłożeń z podziałem na pakiety.

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-02-05 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dn. 19.02.2019 RZP-4.pdf    
Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2019 RZP-4-KS-2019.pdf    
Modyfikacja SIWZ przesunięcie terminu z dn. 29.01.2019 RZP-4.doc    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510041746-N-2019 z dn. 05.03.2019 RZP-4.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 504967 z dn. 23.01.2019 r. RZP-4.pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540013960 z dn. 23.01.2019 RZP-4.pdf    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesunięcie terminu nr 540018106 z dn. 29.01.2019 RZP-4.pdf    
SIWZ RZP-4-KS-2019.pdf    
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 31.01.2019 r. RZP-4.pdf    
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy RZP-4.doc    
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy RZP-4.xlsx    
Załącznik nr 3 do oferty oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.doc    
Załącznik nr 4 do oferty oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu.doc    
Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy RZP-4.pdf    
Załącznik nr 7 oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
  Powrót do listy przetargów