Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania09/IM/2019
Nazwa

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w Oddziale Neurologicznym oraz kompleksowego utrzymania czystości wybranych obszarów w Szpitalu Dziecięcym

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Usługa

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-03-01 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o wynikach postępowania RZP-9.pdf    
Informacja z otwarcia ofert 01.03.2019.pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510059072-N-2019 dn. 23.03.2019.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 515940-N-2019 z dnia 20.02.2019.pdf    
SIWZ RZP-9.pdf    
Wyjaśnienie treści SIWZ RZP-9 z dnia 26.02.2019.pdf    
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy RZP-9.doc    
Załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
Załącznik nr 10 do Umowy- Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - pracownia EEG.docx    
Załącznik nr 11 do Umowy - Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - pokój badań.docx    
Załącznik Nr 2 część A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia RZP-9.pdf    
Załącznik Nr 2 część B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia RZP-9.pdf    
Załącznik nr 2a część A do SIWZ - Wykaz posiadanych urządzeń.doc    
Załącznik nr 2b część A do SIWZ - Wykaz posiadanego sprzętu.doc    
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia RZP-8.doc    
Załącznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu RZP-8.doc    
Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół kontroli wykonania usługi za miesiąc.pdf    
Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa RZP-9.doc    
Załącznik nr 5 do Umowy - Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy RZP-9.pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ - Plan Higieny Oddział Neurologii.pdf    
Załącznik nr 8 do Umowy - Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - gabinet zabiegowy.docx    
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, które będa brały udział w realizacji zamówienia.doc    
Załącznik nr 9 do Umowy - Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - kuchnia.docx    
  Powrót do listy przetargów