Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza
Numer postępowania08/MS/2019
Nazwa

Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody.

Tryb Zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wartość zamówienia

poniżej progu

Termin składania ofert2019-03-28 09:45 
Pliki do pobrania
Informacja o wynikach postpowania przetargowego z dnia 02-04-2019r. - RZP-8.pdf    
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28-03-2019 RZP-8.pdf    
Ogłoszenie o zamówieniu nr 521859-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. RZP-8.pdf    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510082355-N-2019 z dnia 26-04-2019 r. RZP-8.pdf    
SIWZ - RZP-8.pdf    
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21-03-2019 RZP-8.pdf    
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy RZP-8.doc    
Załącznik nr 10 do SIWZ - Mapa.pdf    
Załącznik nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy - RZP-8.pdf    
Załącznik Nr 3 - do Umowy - Protokół odbioru robót.pdf    
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia RZP-8.doc    
Załącznik Nr 4 - do Umowy - Protokół odbioru końcowego.pdf    
Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu RZP-8.doc    
Załącznik Nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa.doc    
Załącznik Nr 6 - do Umowy Wykaz osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane.doc    
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.pdf    
Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp.doc    
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc    
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy - Wykaz osób stanowiska kierownicze.doc    
  Powrót do listy przetargów