Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Udzielanie świadczeń zdrownotnych w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych
Inny
Usługa
27.05.2024
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrownotnych w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje