Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla kadry medycznej w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego
Inny
Usługa
31.05.2024
Zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi: "Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, w siedzibie Szpitala, dla kadry medycznej w zakresie zastosowania przymusu bezpośredniego". Szkolenie dla maksymalnie 50 osób, terminy 2 po 25 osób w każdym Szczegóły w zaproszeniu i załącznikach do niego.

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje