Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Wykonanie testów specjalistycznych
Inny
Usługa
21.06.2024
Szpital zaprasza do składania ofert na warunkach zawartych w zaproszeniu

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje