Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius
Inny
Dostawa
25.01.2024
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje