Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Dzierżawa centrali telefonicznej w okresie 36 miesięcy
Inny
Usługa
18.03.2024
Dzierżawa centrali telefonicznej w okresie 36 miesięcy

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje