Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Dostawa - Podloża transportowe
Inny
Dostawa
08.04.2024
Dostawa podłoża transportowe oraz transportowo - namnażające do posiewu moczu oraz zestawy transportowe do PCR Zaproszenie do składania ofert

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje