Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Szkolenie
Inny
Usługa
07.02.2024
Szkolenie z zakresu zmian w VAT w podmiotach leczniczych w dniu 29-01-2024 r. Dz. ekonomiczno - finansowy wniosek 2/2024

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje