Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius
Inny
Dostawa
04.03.2024
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius zgodnie z wymogami i ilościami określonymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo - cenowy. Zaproszenie do składania ofert

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje