Detale Postępowania

Nazwa postępowania
Tryb zamówienia
Rodzaj zamówieniaj
Termin składania ofert
Opis
Status zamówienia:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych dzieci do 18 r. ż. oraz badań ginekologicznych
Inny
Usługa
28.05.2024
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych dzieci do 18 r. ż. oraz badań ginekologicznych Termin składania ofert - 28 maja 2024, godz. 12:00 W związku z uwagami jednego z oferentów Udzielający zamówienia wprowadził zmiany w §1 w pkt. 2 (projekt umowy ze zmianami został zamieszczony na stronie)

Pliki do pobrania

Plik
Dodatkowe informacje